Nicosia Address Details
Address: Kimonos & Thoukydidou Street
Strovolos, Nicosia
Telephone: 22801181
Fax: 22663730
Email: plyssioti@pio.moi.gov.cy